Slide
ITSeniorerna
Gör livet lite roligare

En nationell förening som hjälper äldre hantera modern kommunikation genom utbildning, kursverksamhet, informationsmöten och support. Ingen skall behöva stå utanför vår digitala miljö.

IT-kunskap

Förenar och stimulerar gemenskap

IT-kunskap

Överbryggar generationsklyftorna

IT-kunskap

Förenklar vardagslivet