För medlemmar finns föreningens intranet

 

Smarta hem
Tema: Kursprogrammet
Månadsmöte 30 augusti

Program
11:00 Välkommen - föreningens ordförande
11:10 Höstens kurser
11:50 Fika
12:10 Nyheter om . . .
13:00 Avslut