ITSeniorerna har sina rötter i Göteborg och Mölndal, men har successivt vuxit och idag är vi ett nationellt IT-center med rik historia. ITSeniorerna är en stolt ideell förening som värnar om sina kärnvärden, där modern kommunikation möter seniorer, delad kunskap och glädje.

Föreningen är oberoende. Hela medlemsavgiften stannar hos medlemmarna. Vi har ingen försörjningsplikt till någon huvudorganisation.

För Seniorer av Seniorer

- Medlemmarna är klubbens viktigaste resurs och medlemmarnas IT-intresse och behov skall styra verksamheten.
- Vi har ett attraktivt program oavsett om Du är nybörjare eller en mer rutinerad användare.
- Klubben skall verka som en kunskapslänk mellan medlemmarna och digital kommunikation.

Godkänd som "non profit organization"

FÖRETAG PRODUKT
Microsoft Inc. Office365 Enterprise
Facebook Inc. Workplace Advance
Google LLC Google Workspace

Här finns vi
- Föreningslokaler på Marklandsgatan 49, Göteborg
- Workplace Advance - Ett kommunikationsnav utvecklat av Facebook Inc.

Medlem i ITSeniorerna
Det är enkelt att bli medlem i vår förening. Som medlem får Du ta del av:

- IT-kurser i vår moderna datasal.
- Distanskurser och gemenskap på Workplace Advance. 
- Support när datorn krånglar. Hjälp med inställningar i mobilen/surfplattan.
- Tillgång till all information på denna webbplats
- Månads och informationsmöten. I regel den sista tisdagen i varje månad mellan 11:00-13:00.
- Gemenskap med IT-intresserade Seniorer


ITSeniorerna i Göteborg erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Detta innebär att:

  • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
  • Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Föreningen ska ge kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vidare skall kvinnor och män dela inflytande och ansvar.

ITSeniorerna i Göteborg
Marklandsgatan 49, 414 77  Göteborg

Org.nr: 802419-4774
Bankgiro: 361-8063. Swish: 123 489 11 49

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSkapad
Ladda ner den här filen (ITSeniorerna_broschyr.pdf)ITSeniorerna_broschyr.pdfBroschyr6557 kB2020-04-09 08:15
Ladda ner den här filen (Stadgar__its_170228_2.pdf)Stadgar__its_170228_2.pdfFöreningens stadgar402 kB2020-04-09 08:16