Logga in  \/ 
x
eller
x
x

  Personuppgifter och Cookies

  Allmänna villkor - Dataskyddsförordningen (GDPR nr 2016/679)

  ITSeniorerna i Göteborg, nedan kallad ITSeniorerna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar när du:

  • Blir medlem i vår ideella förening
  • När du som medlem anmäler dig till någon av våra kurser eller föreningsmöten.

  Vilka personuppgifter behandlar vi när du blir medlem?
  Direkt i samband med du bli medlem förser du oss med vissa personuppgifter. När du sedan kommit igång med anmälningar till våra kurser, månadsmöten etc genereras ytterligare information. ITSeniorerna i Göteborg vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast föreningens administratör, kassör och personuppgiftsansvarig har tillgång till all den information du lämnat till oss.

  Registreringens ändamål
  Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

  ITSeniorerna registrerar personuppgifter och annan information om våra medlemmar i den utsträckning det behövs för att ITSeniorerna ska kunna fullfölja åtaganden gentemot dig som medlem, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både våra studiecirklar, nyhetsbrev, supportärenden och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera medlems och- kursavgifter, administrera anmälan till kurser, föreningsmöten och nyhetsmail (vilket du kan avregistrera dig från). ITSeniorerna är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

  Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.
  Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra kurser, sammankomster samt vår medlemsupport. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

  Vilka delar vi personuppgifter med?
  De flesta ideella föreningar har någon form av medlemsmatrikel. Så även vår förening. Alla medlemmar kan, efter säker inloggning, söka och ta del av övriga medlemmars namn, adress, telefon och e-postadress. Dock ej födelsedatum. Vidare kan alla medlemmar, efter säker inloggning, ta del av deltagarlistor till våra kurs och föreningsmöten.

  Till vem lämnas uppgifterna ut?
  Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.


  ITSeniorerna samarbetar med Studieförbundet Folkuniversitetet i Göteborg. I samband med kursstart lämnas kursdeltagarnas namn, adress, telefon, epost och födelsedata (xxxx-xx-xx) till Folkuniversitetes studieservice.

  ITSeniorerna erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Göteborg Stad äger rätt, vid exempelvis revision, till full insyn i vårt medlemsregister och deltagarlistor för våra sammankomster.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  ITSeniorerna sparar dina uppgifter så länge det finns en Medlemsrelation och är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Vid medlemskapets upphörande raderar ITSeniorerna alla personuppgifter. Kursernas deltagarlistor arkiveras digitalt i tre år efter avslutad vår, respektive hösttermin. Deltagarlistor från våra föreningsmöten raderas i samband med övergång till nytt kalender/verksamhetsår.

  Vilka rättigheter har du!
  Varje enskild medlem kan själv, efter inloggning, kontrollera sina egna personuppgifter, samt ombesörja ändringar av uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Uppgifter utöver vad varje enskild medlem själv kan ta del av, registreras ej.

  Vilka skyldigheter har du!
  Dina inloggningsuppgifter till föreningens hemsida samt till föreningens Workplace är personliga och får under inga omständigheter lämnas ut till tredje man.

  Acceptera - Allmänna villkor
  Varje ny medlem, måste i samband med medlemsanmälan godkänna dessa allmänna villkor, för att en korrekt medlemsanmälan skall kunna genomföras. Medlemsavgiften skall betalas inom 14 dagar räknat från dagen för anmälan.

  Om du vill veta mer
  Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, behöver hjälp med att ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


  Föreningen använder Workplace Advance som digitalt kommunikationsnav och skall användas på ett ansvarsfullt sätt
  I tillägg till föreningens policy finns följande regler för att bidra till en ansvarsfull användning av Workplace Advance.

  När du använder Workplace får du inte:
  • Göra reklam för produkter eller bedriva annan kommersiell verksamhet
  • Dölja din identitet, utge dig för att vara någon annan eller ange en koppling till personer eller enheter som inte finns.
  • Delta i aktiviteter som utnyttjar, skadar eller hotar att skada barn.
  • Skapa eller visa innehåll som är olagligt, diskriminerande, skadligt, bedrägligt, missvisande eller kränkande eller som marknadsför eller uppmuntrar till våld, lagbrott, självskador, ätstörningar eller drogmissbruk.
  • Bryta mot lagar eller kränka Facebooks eller annan tredje parts rättigheter.
  • Störa Workplace normala funktion eller någon annans användning av Workplace.
  • Få tillgång till Workplace eller relaterat innehåll eller relaterad information på sätt som inte har godkänts av Facebook (inklusive genom skrapning eller webbgenomsökning), kringgå åtkomstkontroller eller på annat sätt försöka få obehörig åtkomst till Workplace eller relaterade system, lösenord eller konton.
  • Dela token för administratörsåtkomst eller bevilja liknande behörigheter för appåtkomst till tredje part som inte uttryckligen godkänns av Facebook. När du väljer att bevilja sådan administratörsåtkomst, antingen via token- eller appbehörighet, till en godkänd tredje part, kan du ge den tredje parten tillgång till dina data eller ditt innehåll enbart i den utsträckning som krävs för det syfte som godkänts av Facebook och i enlighet med dina instruktioner. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomst från tredje part (t. ex. genom att återställa åtkomsttoken eller ta bort appbehörighet) när som helst om vi tror att sådan åtkomst har missbrukats eller kommer att missbrukas.
  • Ladda upp virus, skadlig programvara eller annan skadlig kod eller göra något som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Workplace eller relaterade system (som en denial of service-attack (DoS) eller störning av sidvisningen eller andra Workplace-funktioner).

   


   Vad är cookies och hur använder vi cookies?
  ITSeniorerna hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder ITSeniorerna cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

  • Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
  • Hjälpa dig att hålla reda på vilka eventuella studiecirklar du är på väg att boka.
  • Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
  • Anpassa vår webbplatstjänster så att du får den information som som är relevant för dig.
  • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen.

  Det finns två typer av cookies och på ITSeniorerna webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på ITSeniorerna hemsida.

  ITSeniorerna i Göteborg erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Bland annat innebär detta att:

  • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
  • Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Föreningen ska ge kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vidare skall kvinnor och män dela inflytande och ansvar.

  © 2021 ITSeniorerna i Göteborg - All Rights Reserved.
  Vi använder cookies

  Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att komma ihåg dina inställningar, erbjuda säker inloggning och för att analysera vår trafik. De används också för att marknadsföra föreningens tjänster till medlemmar (support, kurser, möten mm)