Marklandsgatan 49-51, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Vår Ordförande Anders Johansson öppnade mötet i det välbesökta församlingshemmet på Bancogatan i Högsbo.

Kursbokningssystemet avslöjade vid detta tillfälle att några ströplatser platser fanns kvar i kurser (5st) bland annat till: Lär känna din Webbläsare ( 25/4), Ny kurs i Workplace (8 maj) samt Trafiken idag (16 maj + 23 maj). Föreningen säljer ut 5 st övningsdatorer och vi uppmanades att alltid använda samma mailadress vid kommunikation med / inom föreningen. Vidare slogs ett slag för sex stycken 20 minuters avsnitt av "Generation AI" tillgängligt på SVT- Play. I ett av avsnitten visas en modetidning med hundratals bilder på modeller som är helt AI-genererade.

Scenen lämnades över till Göran Westerlund som gjorde ett andra framträdande med sin uppskattade "Vad är AI"-föreläsning.

AI blev tillgängligt för oss alla i och med att bland andra Sam Altman startade "Open AI" för några år sedan. Machine learning, Deep learning, Big data och Generell AI kom runt 2010 och har ett tiotal år senare utvecklats till Generativ AI. Utvecklingen går vidare och drivs framåt mycket genom att processorerna blir dubbelt så snabba var 18:tonde månad samt att Grafiska processorer utvecklar möjligheterna. Bildgenererande chatrobotar används av DALL-E och Midjourney för stillbilder och "SORA" för rörliga bilder.

En uppskattad och välbehövlig kaffepaus satte igång diskussionerna vid borden både om AI men också om kursutbud och framtida föreläsningsämnen.

AI Sweden har nu tagit fram "GPT-SW 3" med möjlighet till kommunikation inom nordiska språkområden som ett svar på engelsk-språkliga föregångare. Myndigheter och aktörer inom sjukvårdssektorn är tacksamma användare av "GPT-SW 3". "Vinnova" är en svensk myndighet som arbetar med att mobilisera och stötta aktörer i innovationssystemet genom att uppmuntra till kunskapsutbyte, individrörlighet och samhällsförändring mot hållbara mål.

AI förknippas i många sammanhang med fusk inte minst i utbildningssammanhang i skolor och på Universitet. På EU-nivå diskuteras nu flera juridiska möjligheter att i första hand agera mot företag som genom sin verksamhet utgör samhällsrisk via AI. Ett bötesbelopp på 6% av företagens omsättning gäller idag. Professor Max Tegmark tillhör ett flertal andra forskare och profiler inom Tech-världen som anser att den snabba utvecklingen inom AI borde bromsas och regleras innan den mänskliga kontrollen brister. Syntetisk media och DeepFake videos på kända politiker och media-profiler med förbluffande bra "läpp-cynk" kan i framtiden späda på konspirationsteorier och sprida förvirring bland befolkningen i en redan turbulent världsbild. 

Efter att Göran fått en stor applåd för sin intressanta föreläsning återtog Anders Johansson ordet.  En liten liten diskussion initierades vid borden på temat: "Hur påverkas  jag  av AI"? Resultatet spretade mellan: misstro, exkluderande och bristande källkritik å ena sidan mot: Framåtskridande kunskapskälla och ökad spridningsmöjlighet av väsentlig samhällsinformation å den andra. Innan mötet avslutades informerades vi om nästa månadsmöte 30 april på temat: Bilder, foto, video och redigeringsmöjligheter.

 

 

Login

Vi använder cookies

Vi använder cookies i syfte att anpassa och förbättra innehåll och tjänster och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Du kan när som helst granska inställningarna för cookies i din webbläsare. De används också för att underlätta föreningens tjänster till våra medlemmar