Google Chrome och Microsoft Edge är våra absolut vanligaste webbläsare vilket vi dagligen ananvänder. Oavsett om du använder en dator eller en mobil enhet. Webbläsare för våra mobila enheter uppdateras oftast utan åtgärder. Beroende på app-inställningar naturligtvis. Däremot får vi hålla ett öga på webbläsaren i våra stationära eller bärbara datorer. 

Det finns flera skäl till att hålla sin webbläsare uppdaterad:

1. Säkerhet: Uppdateringar innehåller ofta viktiga säkerhetsuppdateringar som skyddar mot nya hot, virus och skadlig kod. Genom att hålla sin webbläsare uppdaterad minskar man risken för att utsättas för cyberattacker.

2. Prestanda: Uppdateringar kan också förbättra webbläsarens prestanda genom att optimera resursanvändningen och hastigheten på sidhämtningar.

3. Kompatibilitet: Uppdateringar kan också bidra till att säkerställa att webbläsaren är kompatibel med de senaste webbteknologierna och webbsidor, vilket kan förhindra problem med visning eller funktionalitet.

4. Buggfixar: Uppdateringar innehåller ofta buggfixar som rättar till problem som har rapporterats av användare, vilket kan förbättra användarupplevelsen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att hålla sin webbläsare uppdaterad för att skydda sig mot säkerhetshot, förbättra prestanda och kompatibilitet samt för att åtgärda buggar.


Gör så här för att försäkra dig om att din webbläsare är uppdaterad

Google Chrome

I den markerade ringen kan du läsa av om din Chrome är uppdaterad eller behöver uppdateras. Klicka i så fall på uppdatera.


 

Microsoft Edge

I den markerade ringen kan du läsa av om din Edge är uppdaterad eller behöver uppdateras. Klicka i så fall på uppdatera.

Får du några som helst problem med ovanstående uppdateringar kan du som medlem lägga en supportfråga i Supportgruppen på föreningens Workplace. Klicka här >>