Sedan en tid har Microsoft bytt namn från Office 365 till Microsoft 365. Detta namnbyte innebär inte bara en förändring av produktnamnet utan också en utökning av de tjänster som ingår i abonnemanget. 

En av de största förändringarna som kommer med namnbytet är införandet av nya funktioner som är utformade för att hjälpa användare att öka sin produktivitet. Dessa inkluderar bland annat Microsoft Teams, som är en virtuell arbetsplats för samarbete och kommunikation, och Microsoft Family Safety, som ger föräldrar möjlighet att övervaka och hantera sina barns aktiviteter på nätet.

Självklart finns även Word, Excel och Powerpoint med i Microsoft 365. Detta betyder att vi fortfarande kommer att ha tillgång till de verktyg vi behöver för att skapa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer. 

En annan förändring som kommer med namnbytet är att Microsoft 365 nu kommer att erbjuda fler alternativ för abonnemang. Detta inkluderar till exempel Microsoft 365 Personal, som är utformat för enskilda användare, och Microsoft 365 Family, som är utformat för hushåll som vill dela på abonnemanget. Vårt medlemserbjudande heter liksom tidigare Microsoft 365 Business Basic.

Namnbytet är en del av Microsofts större strategi att integrera sina olika tjänster under ett gemensamt varumärke. Detta inkluderar också Xbox Game Pass, som är en annan av Microsofts tjänster som nyligen har integrerats under det gemensamma varumärket.

Sammanfattningsvis är namnbytet till Microsoft 365 ett spännande steg för Microsoft som kommer att ge användare nya verktyg och funktioner för att öka sin produktivitet. Med fler alternativ för abonnemang och en utökad uppsättning funktioner är Microsoft 365 en plattform som kommer att tillgodose behoven hos både våra medlemmar med ITSeniorerna/Microsoft abonnemang som enskilda användare och hushåll.