Marklandsgatan 49-51, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Då du besöker en webbplats, även ITSeniorernas hemsida, lämnar du spår efter dig. För oss vanliga surfare är cookies och andra spår oftast i praktiken ofarlig.

Kryptering av dataöverföring

Då man överför data med webbläsare eller e-post över webben transporteras de i allmänhet i okrypterat format. Data sänds också okrypterad i öppna, trådlösa nätverk. I princip kan alla som känner till tekniken uppfånga och läsa sådan trafik i klar och tydlig form. Den krypterade trafiken är – i praktiken – omöjlig att tolka av en obehörig person.

Man behöver inte kryptera all data som överförs över webben, med om du överför känslig data (t.ex. då du fyller i formulär med känslig information, e-handel, banktjänster med mera) är det absolut nödvändigt att kryptera informationen. Webbläsarna skapar vanligen automatiskt en krypterad förbindelse då du använder en webbtjänst som använder kryptering. Alla webbtjänster erbjuder dock inte den här möjligheten, så du måste vara på alerten.

Hur ser jag skillnaden mellan krypterad och okrypterad förbindelse?

För säker surf ska du se till att känsliga data överförs i krypterat format. Därför måste du kunna se skillnad på krypterade och okrypterade förbindelser. Data kan krypteras på olika sätt.

De flesta seriösa företag och föreningar använder idag krypterade HTTPS-förbindelser. Det kräver vanligen inga specialåtgärder av dig att övergå till den krypterade förbindelsen. Kontrollera dock alltid att det framför adressen i webbläsaren står HTTPS istället för HTTP, eller att det på adress- eller statusraden finns en låst låssymbol. Nedan ser du en bild av låset och adressfältet. Du får mer information genom att trycka på låssymbolen.

ITSeniorerna webbplats är krypterad. Se hänglåsikonen uppe i vänstra kanten i adressfältet. Undvik webbplatser som inte använder krypterade förbindelser för att överföra känslig information.

Du känner igen den okrypterade förbindelsen på den vanliga adressen med http:// i början.

För krypterade förbindelser med t.ex. e-post gäller andra krypteringsmetoder. Om du vill använda en krypterad förbindelse med ditt e-postprogram i din dator måste du själv ställa in det via programmets inställningar.

Kryptering av e-post

E-post och SMS är idag ett mycket vanligt kommunikationsverktyg för oss alla. Ibland glömmer man hur osäker e-post är. I princip kan vem som helst som kan sin sak och som råkar befinna sig på meddelandets transmissionsväg läsa innehållet i e-postmeddelandet utan att avsändaren och mottagaren är medvetna om det. Det lönar sig alltså att vara mycket försiktig vilken information du tar med i din e-post. Skicka inte något innehåll via e-post som kan skada dig. Till exempel bankkortsuppgifter, personnummer eller annan känslig information som en utomstående med oärliga avsikter kan ta del av.

Om du behöver skicka ett e-postmeddelande som innehåller konfidentiell information, skall du skicka meddelandet med krypterad e-post. Det lönar sig också att korrekt kryptera möjliga e-postbilagor. Det finns ett antal olika verktyg för att kryptera e-post. Bekanta dig mer med kryptering av e-post på Microsofts hemsida. Klicka här >>

Datorsäkerhet i trådlösa nätverk

Många offentliga och nästan alla trådlösa hemnätverk använder något slags skydd mot nätfiske. Det mest rekommenderade av dessa är den lösenordsskyddade anslutningen med WPA3-teknologi (Wikipedia) – att knäcka den är extremt svårt.

På många allmänna ställen (skolor, kollektivtrafik och caféer) erbjuds ett offentligt trådlöst nätverk (WLAN). Det är viktigt att känna till att i sådana nätverk överförs data i en helt okrypterad form, och känner man till metoden är det enkelt att bugga trafiken.

Det är ganska enkelt att förhindra buggning. Om du har ett trådlöst nätverk i bostaden, kontrollera att du har skyddat det i enlighet med tjänsteleverantörens instruktioner.

I mobila nätverk används redan säkrade dataanslutningar.

Login

Vi använder cookies

Vi använder cookies i syfte att anpassa och förbättra innehåll och tjänster och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Du kan när som helst granska inställningarna för cookies i din webbläsare. De används också för att underlätta föreningens tjänster till våra medlemmar