En IT-förening under förändring
Vi lever i en föränderlig IT-värld och nu är det dags att lämna vår gamla struktur bakom oss. Under slutet av förra århundradet och in på 2000-talet växte det upp ett antal så kallade IT-föreningar. Bland annat vår förening (2004). Den snabba utvecklingen med smarta mobiler, appar, molntjänster, fildelning och tvåvägskommunikation fordrar en förändring. Det är inte värdigt en framgångsrik IT-förening att halka fram i gamla spår från förra århundradet.

Dagens trend - allt färre använder datorn
Våra mobila enheter och utvecklade appar används allt flitigare för kommunikation. Facebook, Instagram och övriga social medier känner de flesta av oss till. 

Även till föreningens Workplace finns appar till vår mobila enheter. Ytterligare ett tecken på förändring.

Inloggning - hemsidan
Inom kort avskaffas möjligheten till inloggning på vår hemsida. Nya medlemmar får EN inloggning, till Workplace. Sålunda ingen inloggning till hemsidan. Ett konto för inloggning räcker. Workplace  är föreningens digitala plattform för information och kommunikation mellan medlemmar.

Vår hemsida har egentligen ingen information som fordrar inloggning. Inloggning behövdes tidigare enbart för kursbokning.

Styrelsens ledamöter har kvar sin inloggning.

Medlemsregister
Ett register över våra medlemmar på en "vanlig" webbplats är idag osäkert. Att knäcka koderna i programmeringsspråken PHP, HTML med mera är enkelt. Personer med oärliga avsikter hittar alltid bakvägar för att komma åt medlemsregister och annan känslig medlemsinformation. Bli utsatt för spam är både kränkande och besvärligt att bli av med. Uppgifterna säljs vidare till andra aktörer med skumma avsikter. Hitintills har vår förening varit förskonade från dessa intrång.

Medlemsinformation finns tryggt på Workplace. En plattform som drivs och underhålls av Meta Inc. Ett av världens mest framgångsrika företag när det gäller säkerhet på "nätet". All information som finns på föreningens Workplace är krypterad och näst intill omöjligt att komma åt för utomstående. Svaga lösenord för inloggning accepteras ej.

All medlemsinformation på vår hemsida typ e-post, mobilnummer, inloggningsuppgifter typ lösenord med mera, kommer under januari att raderas.

Kursbokning - deltagarlista
I samband med vårterminens kursprogram behövs ingen inloggning för att genomföra en kursbokning.

Listan över kursdeltagare plockas bort. Vid kursbokning får medlem och kurshandledare en bokningsbekräftelse via e-post. Kursdeltagaren får e-post på att kursen är betald, avbokad, inställd etc. Man får helt enkelt hålla ordning på sina mail. 

Anmälan till månadsmöte
Anmälan till våra månadsmöten görs som idag, utan inloggning. På sikt kommer även anmälan till våra möten ske direkt i gruppen Föreningsmöten på Workplace.

Våra olika formulär
De olika formulären (milersättning etc.) som vi finner efter inloggning på vår sajt görs om och länkar från Kunskapsbiblioteket i Workplace. All information som fylls i och skickas är säkerhetskrypterad.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev via e-post är idag förlegat. Kommersiella företag går allt mer över till meddelanden (mobilnummer). Ett inlägg i gruppen Föreningsmeddelanden ger bättre genomslagskraft än nuvarande nyhetsbrev. I Workplace bestämmer våra medlemmar när och från vilken grupp informationen skall komma. 

Hemsidan itseniorerna.se
Föreningens hemsida kommer mer att fungera som ett skyltfönster. Med information om vår förening, våra kurser och månadsmöten. Självklart med möjlighet att ansluta sig som medlem till vår förening. En webbplats som kan underhållas med enkla medel.

Låg medlemsavgift - Smarta digitala lösningar
Smidiga hyresavtal och smarta digitala lösningar för administration medför låg medlemsavgift. Som ideell förening förutsätter vi att våra medlemmar betalar sina medlems, kurs och avgifter för månadsmöten, enligt gällande rutiner. Tidsödande och kostbara betalningspåminnelse hör inte hemma i vår ideella IT-värld.

Hur påverkar detta mig som medlem
Kanske inte så mycket mer än det räcker med en inloggning att hålla reda på. Som vanligt får varje medlem bokningsbekräftelse på direkten i samband med kursbokning och anmälan till månadsmöten.