Tiden går med Corona och det är lätt hänt att vi "tummar" på rekommendationerna

TESTA DIG ÄVEN VID LÄTTA SYMTOM – DET SKA DU GÖRA FÖR ATT BROMSA SPRIDNINGEN:

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. 
Vid symtom, även milda, bör du testa dig för covid-19. Du kan ofta få självtest hembudat. Se 1177.se för hur du gör i din region.
■ Även skolbarn och ungdomar (förskoleklass och äldre) uppmanas nu att testa sig även vid lättare förkylningssymtom.
I väntan på testsvar, stanna hemma och håll avstånd till folk.
Du ska vara hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt och minst sju dagar efter insjuknandet.
Nytt från 1 oktober: Friska vuxna som bor med någon som är smittad av covid-19 ska också stanna hemma i en vecka för att minska spridningsrisken.

Fortfarande gäller också:
Jobba hemifrån om du kan. 
Personer över 70 år uppmanas att träffa så få människor som möjligt. 
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Håll avstånd till andra människor där folk samlas.
Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
Undvik att resa i rusningstid.
■ Stockholmare uppmanas av regionen att inte resa med kollektivtrafiken och att hålla två meters avstånd till andra.