5G är den femte generationens mobilsystem och en uppföljare till 4G-nätet. 5G kommer skapa nya möjligheter för hur vi använder mobilnätet och det är även en förutsättning för kommande IoT-teknik (Internet of Things) och funktionalitet.

Aldrig har nätet varit viktigare. När världen stängt ned har samhället fortsatt fungera. Skolor har undervisat på distans. Konserter har streamats. Vår förening har växlat över till Workplace Advance, ett navigationsnav för att inte lämna våra medlemmar i sticket. Den digitala omställning som redan var i full gång, har tagit än mer fart.

Vilka områden kommer att påverkas mest av 5G?
De användningsområden som kommer att slå igenom mest har nog inte ens uppfunnits än. Det finns väldigt många möjligheter med 5G. Detta kommer att ske i form av uppkopplade sensorer placerade i allt fler maskiner. Det kan vara allt från ventilationssystem vars luftflöden anpassas baserat på hur många som befinner sig i lokalen, eller till och med är på väg till lokalen. Med uppkopplade processer kan ju ventilationen ökas när du kliver av pendeltåget på väg till jobbet. Det kan också handla om uppkopplade soptunnor som kan berättar när de är fulla, allt för att optimera tömningsrutter. Även vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder, till att vi kommer att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt (som t ex hälsostatistik). Vi kommer ges nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare varit i behov av fysiska personer, exempelvis gruv- och skogsindustrin.

Hur snabbt är 5G?
5G är supersnabbt. Topphastigheterna är 10 gånger högre än 4G, och inom några år kan det bli möjligt med hastigheter på upp till 10 Gbit/sekund. Alltså snabbare än supersnabbt. Sålunda mer än 1000 gånger snabbare än dagens *fibernät.

Vilka fördelar har 5G?
Mer av allt jämfört med 4G. Den största skillnaden är främst avsevärt lägre fördröjningar i näten jämfört med 4G. Det kommer bland annat innebära förutsättningar för Artificiell Intelligens (tex Augmented Reality) där vi med avancerade tillämpningar kan skapa nya möjligheter inom både nöjesindustrin och näringslivet.

5G kommer att ge oss det uppkopplade samhället på riktigt. En värld där det digitala och fysiska flyter samman, med nästintill oändliga möjligheter att koppla upp och koppla ihop saker, företag och samhällsfunktioner.

Vad är skillnaderna mellan 2G, 3G, 4G och 5G? 
Det är fyra olika teknologier som alla fyller lite olika syften.

2G används främst till samtal och sms och är inte lämpad för snabb mobilsurf, som att till exempel strömma en video.

3G var det den första tekniken som möjliggjorde mobilsurf i praktiken. De flesta av oss har väl en mobiltelefon av typ “smartphone”.

4G baserades på en helt ny teknologi och används parallellt med 3G-tekniken. Med 4G blev mobilt bredband på bred front en verklighet.

5G kommer att baseras på 4G men lägga till ny teknologi som kommer att möjliggöra extrema bandbredder och hastigheter vilket kommer skapa helt nya möjligheter.

Vad kommer att hända med 4G?
Troligen kommer 4G kommer att leva vidare och utvecklas parallellt med 5G under många år framöver. 5G är delvis en vidareutveckling av 4G.

Behöver jag en ny mobil för att kunna använda 5G?
Ja! Du kommer behöva en mobiltelefon som är kompatibel med 5G.

När kommer då 5G i Sverige?
Redan i år ser vi de första tillämpningarna. Framför allt i storstäderna. Men det kommer att bli allt vanligare under de kommande åren 2021 – 2023 och nå oss vanliga konsumenter. Företag och industri kommer sannolikt att ta till sig 5G före privatkonsumenter.

*Lite beroende på vad det är för nätverksöverföring i fastighetsnätet (exempelvis Cat5, Cat5e eller Cat6) så kan hastigheten variera mellan 100 Mbit/s för Cat5 och upp till 1000 Mbit/s för Cat6. Vissa stadsnät har hyfsat nyligen också lanserat hastigheter på upp till 10 000 Mbit/s och då behövs Cat7 kabel för nätverksöverföringen.