Vår förening köper in hjärtstartare (defibrillator). Och HLR (Hjärt-Lung-Räddning) för våra handledare.

Den 6:e februari är det utbildning i HLR för handledarna. Instruktör är intensivsjuksköterskan Lullan Backman från Heartex Första hjälpen AB. Därefter kommer en hjärtstartare (defillbrilator) att finnas i datasalen. En trygghet för oss medlemmar. Övervägande delen av oss är ju äldre.

I våra olika aktiviteter på Nordengården rör sig ett drygt hundratal medlemmar varje månad. Visst borde vi tänkt på hjärtstartare för länge sedan. Förvisso är det ju så att utvecklingen av hjärtstartare har accelererat de senaste åren. Nu till överkomliga priser.

Vad är en hjärtstartare?
En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska om vad som ska göras och när det ska göras.

Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus, kräver dagens moderna hjärtstartare inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. Däremot anser vi att våra handledare skall genomgår en HLR-utbildning. Som extra trygghet.

Kan man göra fel?
I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Genom att följa de röstinstruktioner som ges guidas man igenom hela förloppet. Skulle man ha svårt att höra vad hjärtstartaren säger finns det även instruktioner i form av text och bild på hjärtstartaren. Skulle hjärtstartaren kopplas på en person som inte drabbats av ett hjärtstopp går det inte att leverera en stöt. Med andra ord: det går inte att göra fel.

Varför ska vi ha en hjärtstartare?
Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever endast cirka 7%. Enda sättet för att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är hjärt-lungräddning tillsammans med en hjärtstartare. Forskning visar att tiden är helt avgörande för personens överlevnad då chansen till överlevnad minskar med 10% för varje minut som går utan påbörjad hjärt- lungräddning.