Stor nyhet för alla medlemmar i vår förening som använder Apples produkter, typ Mac-datorer, iPhone, iPad med mera.

Idag beslutade styrelsen att köpa in tre MacBook för utbildningsändamål. Dessa Mac-datorer skall främst användas i kommande kurser av olika Mac-applikationer. Ett bra komplement till våra kursdatorer av PC-snitt. 

Man kan nog påstå att föreningens Macanvändare är fortfarande rätt så få till antalet. Med det är en skara som växer allt mer. Och det går fort! Troligen kan det bero på att ca 30 % av föreningens medlemmar använder sig av iPhone som mobil enhet. Och därmed tar steget fullt ut och skaffar en Mac-dator. Man ser helt enkelt fördelarna med en helt integrerad miljö med sina enheter. 

Sedan några år har olika Mac-applikationer ingått i vårt kursprogram. Däremot har vi saknat Mac-datorer att erbjuda våra kursdeltagande medlemmar. Man har helt enkelt fått ta med sig sin egna dator till dessa kurser. Eller möjligen sin iPad.