En ny hemsidesmall med modernare gränssnitt ligger nu på plats. Föreningens gamla mall har hängt med i nästan 5 år. Det var med andra ord på tiden att

vi fick en uppfräschning.

Liksom tidigare bygger föreningssajten på ett så kallat databasorienterat gränssnitt. MariaSQL heter själva databasen och är en följd av den gamla MySQL. Databasen är av typ relationsdatabas och innehåller en mängd olika tabeller. Föreningens databas har ingalunda förändrats. Däremot hur man ”anropar” informationen i tabellerna har fått ett moderna och snabbare gränssnitt. Exempel på anrop är artiklar, våra olika kurser, medlemsregister, personlig information typ inloggning mm.

Målet med vår föreningssajt
Hemsidan skall vara tydlig, snabb att ladda (helst inte överskrida 1,5 sekund vid låg trafik) och lättnavigerad med enkel meny i överkanten. Självklart skall det finnas en sökfunktion med tydlig visning av sökresultatet.

Var femte besökare på vår hemsida använder en mobil enhet typ smart mobil eller surfplatta. Av den anledning är det viktigt att vår hemsida anpassas efter dessa enheter. Troligen kommer denna andelning att öka den närmsta tiden.

För vem har vi en hemsida
Man skulle kunna tro att vår föreningssajt bara är till för oss medlemmar! Men så är inte fallet. Rekrytering av nya medlemmar sker numera i huvudsak via vår hemsida. www.itseniorerna.se har runt etthundratusen unika besökare per år. Sålunda måste hemsidan ha en stark attraktionskraft. Det är föreningens skyltfönster. Och det måste kunnas skyltas om emellanåt.

Vad hjälper det att vi är den bästa av seniornetföreningar. Med de bästa kurserna. Med den bästa supporten. Månadsmöten med det bästa innehållet inom vår genre. Om vi inte talar om det för våra besökare via vår hemsida. Hur skall de då få kännedom om vår förening?

Inte nog med det! Varje enskild medlem i vår förening skall känna stolthet för att vara medlem i ITSeniorerna. Och kunna hänvisa vår hemsida till vänner och bekanta.

Nåväl! Nu verkar det som om de flesta pusselbitarna ligger på plats. Nu återstår det att skruva lite här och där, utifrån medlemmarnas kommentarer och synpunkter. Det är inte alltid så enkelt att sitta i sin kammare och modellera fram en hemsida. Det som för mej verkar vara en självklarhet, kanske inte är lika självklart för webbsidans besökare.

Thomas Bengtsson
Systemansvarig