Marklandsgatan 49-51, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Som medlem i vår förening kan du alltid påverka föreningens verksamhet. Antingen genom motion eller förslag

  • Motion
    • Behandlas av styrelsen. Tas upp på föreningens årsmöte under punkten "inkomna motioner". Skall var inlämnad till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
  • Förslag
    • Har du ett förslag på förbättring/förändring, av mer allmän karaktär, som berör vår förenings vardag, lämnar du helt enkelt in ett förslag. Alla inkommande förslag behandlas av styrelsen under punkten "inkomna ärenden"

Oavsett om ditt ärende gäller en motion till kommande årsmöte, eller ett förslag, är du välkommen att fylla i nedanstående uppgifter. I stället för att fylla i textfältet är det helt ok bifoga en fil. Den bifogade filen kan vara ett word-dokumement eller annan textfil. Varför inte en bild!  

OBS!! Markera om det gäller en motion till årsmötet. Eller ett allmänt förslag

  

 

 

Login

Vi använder cookies

Vi använder cookies i syfte att anpassa och förbättra innehåll och tjänster och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Du kan när som helst granska inställningarna för cookies i din webbläsare. De används också för att underlätta föreningens tjänster till våra medlemmar