Villkor - Kursprogrammet

Villkor

 • Kursavgiften skall vara betald senast 15 dagar före start.
 • Boka bara en kurs vid ett och samma tillfäller. Detta för att vår deltgarlista skall fungera
 • Har du i alla fall bokat flera kurser vid samma bokningstillfälle (samma bokningsnummer)
  raderas de kurser som ingår i just den bokningen.
 • Delbetalning accepteras ej. Plus och Bankgiro finns angivet i din bekräftelse
 • Ytterligare inbetalningskort eller påminnelse skickas ej ut.
 • Erlagd avgift återbetalas ej efter det att kursen har startat.
 • Vi kan ibland tvingas ställa in en kurs före start om t.ex. deltagarantalet
  är för lågt eller att vår handledare av någon anledning fått förhinder.
  Skulle detta inträffa återbetalas hela kursavgiften.
 • Information om tider och eventuell annan information finns.
  på vår hemsida samt i bokningsbekräftelsen
 • Kostnader för studiematerial ingår ej

När du bokar en kurs registrerar ITSeniorerna kursnamn,för och efternam, e-post, telefon och betalstatus.
ITSeniorerna samarbetar med Studieförbundet Folkuniversitetet i Göteborg. I samband med kursstart lämnas
kursdeltagarnas namn, adress, telefon, epost och födelsedata (xxxx-xx-xx) till Folkuniversitetes Studieservice.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Kursernas deltagarlistor arkiveras digitalt i tre år efter avslutad vår, respektive hösttermin.

Det är inte tillåtet att lagra bilder eller andra datafiler på våra kursdatorer. Eget USB-minne
är det som gäller. 

 • Avbokning
  • Avbokning skall göras genom att använda vårt formulär för
   avbokning och skall göras senast tre dagar före första kurstillfället. 
 • Avbokning av betald kurs erhålles ett tillgodohavande i form av en personlig kod,
  till motsvarande belopp som betalats in. Denna kod anges vid nybokning
  och gäller i två år efter utfärdandet.
 • Tänk på att vi är en ideell förening med begränsade resurser 

Bankgiro: 361-8063
Swishnummer: 123 620 20 55

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Villkor_180323.pdf)Villkor_180323.pdf[Kursvillkor]197 kB345 Nedladdningar2018-03-23 07:12

Tags: Kursprogram

Kurser i samarbete med