Kurs, studiecirkel, föreläsning eller kamratcirkel

Vi försöker reda ut begreppet vad vi i vår förening menar med kurs

Namnet studiecirkel har etablerats av studieförbunden, som enligt statliga normer (folkbildningsnämnden), skall uppfylla vissa kriterier. Vår ideella förening har i viss mån tagit till oss några av studiecirkelns goda egenskaper. Som en modern IT-förening ser vi i första hand till att förmedla kunskap till, och mellan våra medlemmar. Oavsett hundraåriga gamla regler gällande just studiecirklar

  • Handledare och medhjälpare beslutar om kursinnehåll, kurslängd, veckodag och tider
  • Kursdeltagare skall ges tillfälle att påverka kursinnehållet
  • Alla deltagarna hjälps åt. -Vi hjälper varandra-
  • Bra om det ges rikliga tillfälle till egna övningar och träning.
  • Det är handledaren som i slutändan avgör hur hennes/hans kurs skall utformas
  • Medlemmen/kursdeltagaren står alltid i centrum, men skall fylla vissa rekommenderade krav på förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.
  • Kursinnehåll och förkunskaper skall tydligt beskrivas under respektive kurs
  • En kurs i vår regi kan vara på en till flera tillfällen. Varje tillfälle en förmiddag, i regel en vardag mellan klockan 09:30 - 12:00. Till exempel tre onsdagar i följd, Avvikelser kan förekomma.
  • Om kursmaterial tillhandahålles av handledaren kan detta vara i form av lösblad, länkar till videosekvenser eller andra externa länkar.

Våra kurser bygger på modern pedagogik, blandad med beprövad erfarenhet, där kurshandledaren och kursdeltagaren står i ett harmoniskt centrum.