Marklandsgatan 49, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Microsoft 365

ITSeniorerna i Göteborg tillhandahåller ett abonnemang av Microsoft Office 365 Business Basic, nedan nämnt Microsoft 365, till föreningens medlemmar som en gratis förmån. Microsoft 365 är en avancerad programsvit för den vane datoranvändaren. Microsoft 365 är en molntjänst. Du måste ha stort datorkunnande och kunskaper i att hantera:

  • hantera datafiler. Flytta, radera, namnändra etc.
  • skapa och radera mappar
  • molnlagring
  • tvåstegsautentisering
  • återställande av lösenord
  • skicklighet i hantering av den egna webbläsaren typ Microsoft Edge, Google Chrome, Safari eller liknande

Abonnemangsvillkor
Abonnemanget är alltid knutet till medlemsskap i ITSeniorerna. Dessa villkor reglerar användandet av och tillgången Microsoft 365.

Tillgång och nyttjanderätt
Medlem ges tillgång och nyttjanderätt till de produkter som Microsoft 365 avser. OneDrive, Excel, Word, Powerpoint, Microsoft Teams. Outlook med flera. Lagringsutrymme i OneDrive är 1Tb.

Abonnemangsperiod
Abonnemanget träder i kraft när ITSeniorerna registrerat medlems beställning och gäller så länge medlem är betalande medlem i ITSeniorerna. Abonnemanget upphör om medlem inte loggat in minst en gång under en 60-dagars period.

Om ITSeniorerna upphör som ideell förening kan abonnemanget upphöra i förtid.

Abonnemangets omfattning
Abonnemanget ger medlem tillgång och nyttjanderätt till hela innehållet i de applikationer som anges i Microsoft 365. Microsoft förbehåller sig rätten att löpande och utan föregående meddelande ändra applikationers innehåll och funktioner.

Support
Information om Microsoft 365 erbjuds på föreningens hemsida och intranet (Workplace), samt i förekommande fall, kurser i föreningens ordinarie kursprogram. 

Förvänta dig ingen support om du har avancerade frågor i de olika applikationerna.

Lösenord
Varje medlem får ett personligt användarnamn och lösenord som skall användas vid användning av Microsoft 365. Medlem förbinder sig se till att lösenord hanteras på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för obehöriga personer. Abonnemanget är personligt. Det är inte tillåtet att låta andra personer eller organisationer nyttja medlemmens abonnemang av Microsoft 365.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Var vänlig och ange en korrekt e-postadress

Ogiltig inmatning

Login