Förkunskaper och förklaringar

Så här tolkar du innehållet i kurstexterna

Rekommenderade Förkunskaper - Är du osäker på vilka förkunskaper du har? Kontrollera med vårt enkla IT-test klicka här >>

Det ligger helt i handledarens händer, att utifrån innehållet, rekommendera vilka förkunskaper en deltagare bör eller måste äga. Att gå en kurs med ofullständiga förkunskaper skapar problem. Inte bara för dig som deltagare, utan även för övriga deltagare. Och inte minst för handledaren.

1. Bara lite: (0 - 20 poäng enligt vårt IT-Test)

 • Du kanske har arbetat med datorer i ditt arbete men känner dig inte bekväm med din hemdator. Eller din nyinköpta smarta mobil eller surfplatta. Det där med datafiler hit och dit kan vara lite knivigt

2. Grundläggande datorvana: (20 - 50 poäng enligt vårt IT-test)

 • starta en dator. Alternativt en mobil enhet
 • bekant med pekdon (mus eller pekskärm)
 • kunna hantera fönster i windowsmiljön. Öppna, minimera, återställa och stänga
 • föra över datafiler (typ bilder) från USB-minne till dator. Och tvärtom
 • använda en webbläsare typ Google Chrome, Internet Explorer (Edge), Firefox, Safari etc. 

3. God datorvana: (50 - 80 poäng enligt vårt IT-test)

 • bekant med operativsystemen i PC och Mac
 • hantera datafiler och mappar
 • väl förtrogen med webbläsare typ Google Chrome, Internet Explorer (Edge), Firefox, Safari etc.
  • hantera flikar
  • uppdatera sidan (hämta sidan igen)
 • göra enklare inställningar och radera till exempel cookies i en webbläsare
 • ladda ner installera/avinstallera en app i en mobil enhet (exempel Android eller iOS)
 • konfigurera epost-inställningar i en mobil enhet
 • väl förtrogen med bankernas internettjänster

4. Mycket god datorvana: (80 - 100 poäng enligt vårt IT-test)

 • anpassa och ändra inställningar i "Windows-Inställningar"
 • installera en Wi-Fi Router för hemmabruk
 • vara mycket bekant med kommandon och inställningar i den webbläsare du använder (Ex. Google Chrome).
 • ladda ner en bild från "nätet". Redigera i något bildredigeringsprogram
 • hantera en ordbehandlare
 • sortera kolumner i ett kalkylark (Ex. MS-Excel)

5. Tidigare gått . . . eller motsvarande kunskaper

 • rubriken talar för sig själv. Vid tveksamhet rådfråga handledaren.

6. Ta med egen enhet:

 • en del av våra kurser, speciellt med mobila enheter i innehållet, fordrar att du tar med dig den egna mobilen/surfplattan. Läs noga igenom vilken typ av enhet som cirkeln handlar om.

Förekommer i själva cirkelnamnet 

 • REPRIS = Vid stor efterfrågan på en speciell kurs kan handledaren köra en repris för att låta fler medlemmar få ta del av en kurs. Innehållet är sålunda detsamma som i grund- cirkeln.
 • GRUND = Är precis vad ordet innebär. Kursen går igenom de grundläggande kunskaperna i ämnet. Däremot är det inte sagt att man inte behöver några förkunskaper
 • FORTSÄTTNING = När man tillgodogjort sig innehållet i en kurs kan deltagarna vilja fortsätta att förkovra sig i ett ämne. Handledaren, tillsammans med deltagarna väljer att köra en FORTSÄTTNING. Detta är ingalunda en kurs för en "sluten" krets medlemmar. Kursen är öppen för alla medlemmar som fyller kraven på förkunskaper. Vid tveksamhet? kontakta handledaren.

Handledare

Varje kurs har en ansvarig handledare. Det är den ansvarige handledarens namn som finns angivet i kursbeskrivning. Det är handledaren som ansvarar för rapporter till Folkuniversitet blir korrekt rapporterat. Förutom ansvarige handledare har de flesta kurser en medhjälpare. 

OBS! Det vi kallar för "Kurspris" är egentligen ett studiebidrag du lämnar till vår förening

 

 

 

Kurser i samarbete med