Idag avslutades den andra kursen på föreningens digitala plattform Workplace.

 ”Säker Surf” var en kurs som pågick under tre på varandra följande förmiddagar. 24 medlemmar var anmälda till kursen. Upplägget var liksom tidigare. Kursdagen började med en kort introduktion via LiveVideo. Därefter fick kursdeltagarna ta del av en instruerande videosekvens, följd av egna övningar. Chatt med handledaren var igång under hela kurstiden. Sista kursdagen avslutades med ett kunskapstest om 10 frågor

I Workplace Advance finns en inbyggd utbildningsmodul vilket underlättar för handledaren att lägga upp en kurs på denna plattform. Likaså finns även kunskapstestet i utbildningsmodulen.

Ytterligare en fördel med kursmaterial på Workplace är att all kursmaterial ligger kvar. Enkelt för kursdeltagarna att repetera moment i sin egen takt. Även nytillkomna medlemmar har här material att förkovra sig i.

Detta var vårterminens sista kurstillfälle. Om restriktionerna om social distans för oss äldre håller i sig under sommaren, kommer troligen fler kurser att planeras och genomföras. Önskemål om kursinnehåll finns på lager.