Workplace - Det digitala rummet
Efter tre förmiddagar är nu den första kursen, med Workplace Advance som plattform, avslutad. Det har varit tre händelserika dagar för mig som handledare.

Drygt ett tjugotal medlemmar var anmälda till kursen. Dagarna inleddes med en kort LiveVideo-introduktion. Därefter fick kursdeltagarna gå igenom en kort, beskrivande videosekvens. Videosekvensen avslutades med uppmaning till egna övningar. Som handledare fanns jag tillgänglig hela tiden genom chattfunktionen Några av våra ämnen:

  • Egna profilen - Lägg till en bild
  • Grupper - Träna på att skapa en egen grupp. Hemlig eller öppen.
  • Sökfunktionen i Workplace
  • Kalenderfunktionen
  • Skapa och redigera ett dokument/anteckning
  • Och lite till . . .

 Sista dagen avslutades med ett frågeformulär på 10 frågor om kursinnehållet.

Visst kan det vara så! Fysiska träffar i vår kurslokal är väl att föredra. Men! I rådande läge var detta första kursförsök med Workplace som plattform en nyttig övning. Det finns självklart både för och nackdelar med denna metodik. Den stora fördelen i dessa dagar är självklart att vi kan mötas och få den intellektuella stimulans och kunskap som vi alla behöver. Utan fysiska träffar.

Inte nog med det! Medlemmar som bor utanför Göteborgområdet kan numera delta i våra kurser med Workplace som plattform.

Nästa WP-kurs, Säker Surf, startar den 25 maj. Här är redan 12 anmälda.

Workplace - Ett förtydligande
Workplace har ingenting med Facebook att göra. Det är INTE en grupp på föreningens facebooksida. Det är en plattform för större företag och organisationer utvecklad av Facebook. En betaltjänst fri från reklam. Till skillnad från det kommersiella Facebook. Medlemmarna loggar in med sin vanliga e-postadress. INTE genom Facebook.

Studiebesök och distanssamtal
Denna kurs har funnits med sedan vår förening bildades för 16 år sedan. Med Sig-Britt Råberg som initiativtagare. De har tidigare haft First Class som sin digitala plattform. Studieförbunden plockade bort denna mötesplattform för ett antal år sedan. Jag tror att denna grupp/kursform har funnit sig tillrätta med Workplace som sin nya mötesplats.

Nya medlemmar
Under april har vi fått många nya medlemmar. De har även fått en inbjudan till Workplace. Välkommen till vår digitala plattform.

Thomas Bengtsson
Handledare


PS. Jag är ingen vän av Facebook. Men är riktigt stolt handledare med Workplace som vår digitala plattform. DS