Från och med januarimötet 2024 är det nu möjligt att anmäla sig till våra månadsmöten via föreningens digitala plattform Workplace. Detta nya system gör det enklare för både oss som administrerar mötena och för dig som medlem att anmäla dig.

På Workplace kallas månadsmöten nu för "Evenemang" och de läggs upp och publiceras i gruppen Månadsmöten. Som medlem får du en tydlig överblick över hur många som är anmälda och vilka medlemmar som har anmält sig till ett möte. Precis som tidigare får vi inte överskrida 60 deltagare, vilket är viktigt att komma ihåg.


Anmälan

Om du önskar anmäla dig till ett månadsmöte klickar du helt enkelt på "KOMMER". Här kan du även se hur många som redan är anmälda (om siffran visar 60 betyder det att mötet är fullbokat). Om så är fallet kan du avvakta och bevaka, det kan ju hända att någon medlem avbokar. "KANSKE" har ingen betydelse och är bara till för din egen kontroll.

Om du är anmäld till ett möte men blir förhindrad att delta är det inga problem. Genom att klicka på "KOMMER EJ" i samma grupp och evenemang minskas antalet anmälda med 1 och du lämnar din plats till en annan medlem. Detta kallar vi för uppdatering i realtid!


Fördelar

Det finns flera fördelar med detta nya tillvägagångssätt:

  • Först och främst är det säkert, eftersom all information på Workplace är krypterad och enbart tillgänglig för oss medlemmar.
  • Anmälan och avanmälan blir tydligare och missförstånd vid avanmälan undanröjs.
  • Det blir enklare att administrera för oss som ansvarar för mötena, såsom kassör, frallbeställare och fikagänget.
  • Det blir även enkelt att exportera en gästlista för att kunna avpricka vid entrén.

Nackdelar

Det finns dock även några nackdelar med systemet:

  • Det ställer högre krav och disciplin på oss som medlemmar. Om det står 60 på ett evenemang är det fullbokat, punkt slut!
  • För specialbeställningar, som exempelvis glutenfritt, får var och en skriva ett kort inlägg i samband med anmälan.
  • Det går inte att förhandsboka innan ett evenemang har publicerats.
  • De medlemmar som ännu inte anslutit sig till Workplace kan inte anmäla sig till våra möten. Här får styrelsen fundera på en eventuell lösning och kanske reservera en liten kvot för våra gäster.

Inkörning - nytt system

Som med alla förändringar kommer det att finnas en inkörningsperiod där vi behöver justera och förbättra systemet. Vi måste till exempel bestämma när frallor ska beställas och hur många extra som bör beställas för säkerhets skull. Vi hoppas att våra medlemmar som är vana vid föreningens Workplace kommer att klara denna omställning.

För de medlemmar som är ovana vid Workplace kommer det att finnas möjlighet att träna och öva. I gruppen "Digitala rummet - Workplace" kommer det att publiceras ett evenemang i november där alla medlemmar kan träna på anmälan. Vi ser fram emot era kommentarer, förslag och idéer.

Om du behöver hjälp med att anmäla dig till ett månadsmöte kan du alltid ringa. Mobilnummer kommer att finnas med i inbjudan till respektive månadsmöte.