Alla möten

Det finns 4 möten

Varje månad möts medlemmarna för information och trivselträff. Vi har alltid rykande färsk IT-information på agendan.

Platsen för våra möten är Nordengården, Stockholmsgatan 16 i Göteborg.

Varje enskild medlem måste själv ombesörja sitt deltagande genom anmälan på vår hemsida. Varje mötesbeskrivning har en knapp för just "Anmälan".

I samband med mötets fikapaus serverar vi en ost/skink-fralla och kaffe. Ta gärna med jämna pengar SEK 40.-

Tänk på att anmäla, eller lämna återbud, senast klockan 10:00 dagen innan mötet.

27
aug
2019
den 27 augusti 2019 12:00
Nordengården
Tema: Se upp för bedragarna - Höstens kurser
24
sep
2019
den 24 september 2019 12:00
Nordengården
Tema: Smarta hem och podcast
29
okt
2019
den 29 oktober 2019 12:00
Nordengården
Tema:
26
nov
2019
den 26 november 2019 12:00
Nordengården
Tema: