På föreningens årsmöte i februari, väcktes efter en motion, tankarna på att namnbyte av vår ideella förening. Styrelsen har sedan dess arbetat med frågan och kommit fram till att en namnbyte ligger i tiden. Vi är en IT-förening för Seniorer och det skall också framgå av namnet. Vi är en självständig och oberoende förening med stort medlemsinflytande.

Vi är egentligen samma förening, med samma organisationsnummer (samma juridiska person). Men med ett nytt namn som tydligare beskriver vår verksamhet.

Våra medlemmars geografiska hemvist är västra delarna av Sverige. Övervägande delen från 031-området. Det är styrelsens förhoppning att alla våra nuvarande, och kommande medlemmar skall känna sig komfortabla med vårt nya namn.

För dig som medlem
Vår gamla domän www.gmseniornet.se pekas om till vår nya www.itseniorerna.se. Vår nya domän har exakt samma innehåll i form av kursprogram, kalender, månadsmöten och all annan värdefull information om vår förening, och IT i allmänhet. Alla formulär typ kontakt, kursavbokning mm fungerar precis som vanligt. Självklart även din personliga inloggning.

 

Christer Björstad

Ordförande
ITSeniorerna i Göteborg

(fd. Göteborg-Mölndal Seniornet)